Převezmeme Vaše hodpodaření s odpady a …

… proškolíme dotyčné pracovníky o třídění a nakládání s odpady

… vybavíme Vás odpovídajícími nádobami na odpady

… označíme Vaše nádoby na odpady

… přijmeme Vaší objednávku na odvoz odpadů

… vystavíme pro Vás všechny potřebné doklady k přepravě a převzetí odpadů

… Vaše odpady odvezeme do 5 pracovních dnů od Vaší objednávky

… odvezené odpady zapíšeme do Vaší průběžné evidence odpadů

Více informací Vám podáme a objednávku na odvoz odpadů přijmeme písemně na ekopart@ekopart.cz nebo telefonicky na 602 438 569.