Od roku 1996 se naše společnost zabývá nakládáním s odpady, provádíme sběr a likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu, vlastními prostředky zajišťujeme sběr a svoz průmyslových odpadů, sběr infekčního odpadu ze zdravotnických zařízení. Dále nabízíme služby spojené s provozováním sběrného dvora.

Jsme regionálním prodejcem společnosti REO AMOS, spol. s r.o. a dodáváme jejich výrobky pro prevenci a likvidaci havárií, pro bezpečné a čisté pracoviště a kompletní výbavu ADR.

overeno-netfirmy-certifikat