– nabízíme službu odvozu a likvidace infekčních odpadů jako jsou nepoužitelná léčiva, odpady na jejichž odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, ostré předměty a jiné infekční odpady ze zdravotnických zařízení (odpady skupiny 18…., 200129, 200131 a 200132).

– odpad musí být ukládán do nádob vhodných pro přepravu a skladování. Nabízené obaly jsou označené UN-kódem a splňují svými užitnými vlastnostmi požadavky na manipulaci s nebezpečným odpadem dle dohody ADR.

Náš dodavatel papírových BIOKONTEJNERŮ ukončil výrobu.

Proto dochází ke změně v nabídce kontejnerů na použité jehly a na infekční odpady.

  1. Klinik box na jehly

      

Jednorázový bezpečnostní kontejner na kontaminovaný odpad s víčkem profilovaným pro jednoduché sejmutí jehly a zátkou.

Odstupňované zářezy ve sklopném víčku slouží k sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku lidské ruky.

objem 5 l – rozměr ø 225 mm, výška 190 mm, otvor ø 90 mm                   

  1. Krabice na infekční odpad

Jednorázová nádoba z polypropylenu s voštinovou strukturou. Podélně svařované dno svařováno tepelně, nepropouští tekutiny. Děrované úchyty pro snadnou manipulaci a dopravu, vnitřní vložený pytel včetně uzavírací pásky. Nádoba s potiskem odpovídajícím dle zákonného ustanovení – Souprava je vhodná pro spalování, při hoření neuvolňuje žádné toxiny. – Toto řešení je přátelské životnímu prostředí (minimální hmotnost – minimální odpad). – Použití: Sběr prošlých léků a medikamentů, nemocničních odpadů, zašpiněného ložního prádla.

objem 40 l, nosnost 5 kg

CENU OBALŮ VÁM SDĚLÍME TELEFONICKY.

Každý odvoz odpadu je nutné objednat:

–  písemně e-mailem na ekopart@ekopart.cz

a objednat si příslušný počet a typ prázdných obalů k dodání a nahlásit počet plných k odvozu

Výměnu a svoz nádob provádíme v pravidelných termínech, které najdete zde: