Obec má dvě možnosti jak vyřešit sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a elektroodpadu:

1. Vybudováním a provozováním sběrného dvora
– nabízíme vybavení sběrných dvorů nádobami na odpady, skladovacími a havarijními prostředky a nabízíme následný pravidelný vývoz a likvidaci odpadů ze sběrných dvorů

2. Mobilním sběrem a svozem nebezpečných odpadů
– svozové vozidlo projíždí obcí podle předem stanoveného harmonogramu a občané přinesou své odpady na určené místo ve stanovený čas.

Odvoz odpadů nebo termín mobilního svozu si objednejte písemně na ekopart@ekopart.cz nebo telefonicky na 602 438 569.