SBĚR je podporovány kompletním servisem zahrnujícím manipulaci, transport a vystavení řádných dokladů potvrzujících, že jste předali odpad oprávněné osobě, která zlikviduje odpad v duchu Zákona o odpadech.

Předmětem sběru jsou veškeré domácí i průmyslové spotřebiče a zařízení.

Jsme zapojeni v kolektivních systémech ELEKTROWIN, EKOLAMP a EKOBAT.

Více informací a ceník výkupu Vám podáme na vyžádání písemně prostřednictvím emailu: ekopart@ekopart.cz nebo telefonicky na 602 438 569.